Phòng khám sản phụ khoa - Bs Nguyễn Ngọc Minh Phương

Phòng khám sản phụ khoa - Bs Nguyễn Ngọc Minh Phương

Phòng khám sản phụ khoa - Bs Nguyễn Ngọc Minh Phương

Liên hệ

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - BS NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG

         Văn phòng: 

         37 Lâm Văn Bền , P. Tân Thuận Tây , Quận 7, TP HCM

       

         Hotline: 

         0917 43 15 72

 

         Email: 

         bsnguyenngocminhphuong@gmail.com

 

         Website:

         www.bsphuongsanphukhoa.com

       

Tất cả trường có dấu * là bắt buộc